Multifunkčné hrazdy a silové klietky

Pozrieť konštrukcie na cvičenie

Hex bar s otvoreným dizajnom

Pozrieť Trap Bar
Landmine kĺb a adaptér pre viking press
Ťažné a tlačné sane na cvičenie
Veľké bradlá a malé prenosné bradielka
Držiaky, stojany, regály