Klietky a multifunkčné hrazdy
Na stenu
Voľne stojace
Príslušenstvo
Pozrieť všetky možnosti konštrukcií na cvičenie
  • Maximum cvičebných možností na minimálnej ploche

  • Nízka cena v porovnaní s jednoúčelovými strojmi

  • Možnosť doplnenia o príslušenstvo – bradlá, nastaviteľná hrazda a pod.

Držiaky, stojany, police a regály
Pozrieť úložné systémy
Samostatné bradlá na cvičenie
Prejsť na bradlá
Ťažné a tlačné sane na cvičenie
Prejsť na výber sánok
Špeciálna os na mŕtvy ťah
Pozrieť možnosti trap baru
Klasické hrazdy na cvičenie
Prejsť na hrazdy
Prenosné a kompaktné bradielka
Pozrieť paraletky