Produkty na mieru

Konštrukcie, hrazdy a iné produkty na mieru

Kontaktujte nás ohľadne produktov na mieru

Stroje a používané technológie majú svoje rozmerové a iné limity. V prípade, že požiadavka bude mimo naše schopnosti alebo dané riešenie bude príliš nákladné, navrhneme vám alternatívne riešenie.

Či potrebujete len jednoduchý držiak na strop alebo niekoľkometrovú konštrukciu, ste na správnej adrese.

V prípade, že máte záujem o kompletnú realizáciu – vrátane montáže, špecifikujte prosím túto požiadavku v úvode komunikácie. Následne sa požiadavka posúdi a v prípade kladnej odpovede dohodne termín realizácie.

Pri výpočte ceny montáže sa posudzuje veľkosť projektu, dopravné náklady a momentálna vyťaženosť pracovníkov. V cenovej ponuke je vždy montáž uvedená ako samostatná položka, takže môžete ju kedykoľvek pred dokončením objednávky odvolať.